Hotellin varausehdot

1. Soveltamisala ja eritysehdot

Näitä ehtoja sovelletaan yksittäisten henkilöiden yksittäisiin majoitusvarauksiin, ellei erityistä sopimusta ole laadittu eikä varattavan hintatuotteen ehdoissa muuta mainita.

Hotellilla on oikeus käyttää näistä ehdoista poikkeavia erityisehtoja.

2. Varaus ja vahvistus

Varauksen yhteydessä on ilmoitettava nimi, yhteystiedot, saapumis- ja lähtöajankohta, maksutapa sekä mahdollisesti muuta varaukseen liittyvää tietoa. Näiden tietojen tallentamisesta ja käyttämisestä voi lukea lisää tietosuojaselosteestamme.

Varaus sitoo hotellia, kun se on vahvistettu suullisesti, kirjallisesti tai sähköpostitse.

3. Hotelliin saapuminen ja lähteminen

Huone on käytettävissä tulopäivänä aikaisintaan klo 15 ja luovutettava lähtöpäivänä klo 12 mennessä, ellei muusta ole sovittu.

Huonetta pidetään varattuna klo 18 saakka varaukseen merkittynä saapumispäivänä, jos muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä. Myöhäisempi saapumisaika on taattava eli vahvistettava luottokortilla. Mikäli myöhäistä saapumista ei ole vahvistettu, on hotellilla oikeus peruuttaa varaus ja myydä huone toiselle asiakkaalle klo 18 jälkeen.

Jos hotelliin saavutaan sovittuja saapumisaikoja noudattaen, mutta varattua huonetta ei ole vapaana, hotellin on ilman lisäkustannuksia autettava varaamaan lähin mahdollinen vastaavan tasoinen majoitus.

4. Varauksen peruuttaminen ja saapumatta jättäminen

Peruutus on tehtävä viimeistään tulopäivänä klo 18.00 mennessä, mikäli muuta ei ole sovittu varauksen yhteydessä.

Hotellilla on oikeus veloittaa korvauksena ensimmäisen vuorokauden hinta veroineen sekä muut mahdolliset varaukseen liittyvät lisäpalvelut, mikäli asiakas ei saavu sovitusti.

5. Lähtö ennen sovittua ajankohtaa

Sovittua aikaisemmasta lähdöstä on ilmoitettava hotellille viimeistään klo 16 lähtöä edeltävänä päivänä.

Käyttämättä jääneeltä ajalta voidaan veloittaa varauksen sovittu hinta.

Lähtö ennen sovittua ajankohtaa voi myös aiheuttaa muutoksen majoituksen kokonaishintaan.

6. Maksut

Hotelli Havu hyväksyy tavallisimmat maksukortit. Hotelli ei kuitenkaan ole velvollinen hyväksymään ulkomaan valuuttaa, kuponkeja, shekkejä tai maksukortteja, ellei hotelli itse ole tarjoutunut niin tekemään.

Jos huonetta ei ole maksettu ennakkoon, on hotellihuone maksettava käteisellä tai luottokortilla paikanpäällä hotellissa.

Hotellilla on oikeus tehdä varauksen tai sisäänkirjautumisen yhteydessä veloitus tai ennakkovarmennus maksukortilta. Oleskelun aikana aiheutuvat kustannukset voidaan tarvittaessa veloittaa käytetyltä maksukortilta. Jos hotelli ei ole tehnyt ennakkovarmennusta maksukortilta, hotellilla on oikeus asiakkaan sisäänkirjautumisen yhteydessä periä vakuus lisäpalveluiden käyttämisestä.

7. Asiakkaan esiintyminen majoitusliikkeessä

Hotellissa noudatetaan hyviä tapoja ja järjestyssääntöjä. Jos näitä sääntöjä rikotaan, siitä voi seurata välitön hotellista poistaminen. Majoitus ja tilattujen lisäpalveluiden hinta on kuitenkin maksettava eikä jo suoritetun maksun palauttamista voi vaatia.

8. Vastuu asiakkaan omaisuudesta

Hotelli voi pyynnöstä ottaa säilytettäväksi arvotavaroita. Hotellilla on oikeus periä maksu tavaroiden säilytyksestä.

Jos säilytettäväksi jätettävä omaisuus on poikkeuksellisen arvokasta, on siitä ilmoitettava hotellille ennen sen säilöön jättämistä. Hotelli voi kieltäytyä ottamasta säilöön tällaista omaisuutta.

Matkatavaroista vastataan itse, ellei hotelli ole ottanut niitä säilytettäväksi. Jos hotelli ei vastaa säilytettäväksi otetuista matkatavaroista, hotellin tulee erikseen ilmoittaa siitä.

Hotelli ei vastaa hotellin pysäköintialueella olevan kulkuvälineen tai sen sisällä olevan omaisuuden vahingoittumisesta tai katoamisesta. Hotellin on ilmoitettava riittävän selvästi pysäköintialueellaan ettei kyseessä ole valvottu alue eikä hotelli vastaa siellä olevasta asiakkaan omaisuudesta.

9. Asiakkaan vastuu vahingosta

Asiakas vastaa tahallaan tai huolimattomuudella aiheuttamistaan vahingoista (kuten tupakoinnista tai sähkösavukkeen käyttämisestä huoneessa), jonka hänen tai hänen vieraansa tai lemmikkieläimensä aiheuttavat huoneelle tai hotellin muille tiloille, siellä oleville huonekaluille tai varusteille sekä hotellin muille asiakkaille tai heidän omaisuudelleen.

Vastuu vahingosta määräytyy yleisten vahingonkorvausta koskevien periaatteiden mukaan.

 

10. Alaikäisen majoittuminen

Huonevarauksen voi tehdä vain yli 18-vuotias henkilö. Alaikäseille huoneen vastaava on vastuussa alaikäisestä henkilöstä riippumatta siitä majoittuuko hänen kanssaan vai ei. Yksin majoittuvalla alaikäisellä on oltava huoltajan allekirjoittama lupalappu, jossa tulee ilmi alaikäisen nimi ja syntymäaika sekä matkustamisajankohta ja huoltajan nimi ja puhelinnumero.

11. Lemmikkieläimet

Lemmikkieläimet ovat tervetulleita hotelliin. Lemmikkieläimistä veloitetaan kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukainen maksu. Lemmikkien tuomisesta hotelliin on aina ilmoitettava etukäteen ja sisään kirjautunut majoittuja vastaa henkilökohtaisesti lemmikkinsä hyvinvoinnista sekä sen mahdollisesti aiheuttamista vahingoista ja kuluista. Lemmikkieläimet eivät saa aiheuttaa häiriötä muille hotellivieraille.